Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

Djeca susreću umjetnost na KIDS Regio Forumu

Ove smo godine imali priliku biti dijelom KIDS Regio Foruma, zagovaračke inicijative za kvalitetan i dostupan europski film za djecu čiji je jedan od ciljeva stvaranje snažne platforme za stvaranje, distribuciju i promoviranje europske filmske produkcije za djecu. A naša je Edita pozvana biti dijelom programa nazvanim Inspirational Dialogue with Edita Bilaver & Petri Kemppinen u sklopu čega je kao predsjednica udruge Djeca susreću umjetnost i predstavila dosadašnji rad udruge, postignute rezultate s naglaskom na europski projekt Film u bolnici te inspirirala okupljene na snažnije umrežavanje sa ciljem osiguravanja pristupa kvalitetnom europskom filmu za djecu. Okupljeni sudionici su na intenzivnom susretu sudjelovali u kreiranju idealnog zakonodavnog okvira na temu filma za djecu inovativnim pristupom od 5 koraka između kojih je organizirano ukupno 16 inspirativnih predavanja i diskusija uz poticanje međusobne razmjene i stvaranja novih ideja.

Nedavno provedeno istraživanje na razini europskog partnerstva projekta Film in Hospital o potrebama publike sedme umjetnosti, djece i mladih u ranjivim situacijama te metodama uključivanja u zdravstvenim ustanovama ukazuje na važnost pristupa svima, posebice ranjivim društvenim skupinama poput hospitalizirane djece i mladih.

Dio Film in Hospital projektnog tima: Pantelis Panteloglou (Grčka), Michael Harbauer (Njemačka), Edita Bilaver (Hrvatska), Petra Slatinšek (Slovenija) i Alfred Sesma (Španjolska).

“Ako želimo promjenu, trebamo preuzeti odgovornost” jedan je od zaključaka na KIDS Regio Forumovom Inspirational Dialogue na kojem je drugog dana foruma uz našu Editu Bilaver sudjelovao Petri Kemppinen iz P1 Kemppinen & Good Hand Production. Oboje su zaključili kako trebamo biti hrabriji te potaknuli više od 60 sudionika susreta na proaktivnije zagovaranje pristupa kvalitetnom europskom filmu za djecu — od producenata, donatora i festivala, ali i lokalnih, regionalnih i nacionalnih političara.

Pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta i Catherine Trautmann, predsjednice Eurimagesa, KIDS Regio Forum 2024. održan je 27. i 28. lipnja u Erfurtu u Njemačkoj s temom “Gradimo mostove”. Forum se fokusirao na poboljšanje političke potpore filmovima za djecu. KIDS Regio Forum se održava se svakih pet godina od 2009. te se nadograđuje na rezultate prethodnih izdanja i ima za cilj poticanje suradnje na europskoj razini. Fokus Foruma 2024. je bio na politici i politikama, s ciljem povećanja vidljivosti i podrške dječjim filmovima u zakonodavnim procesima, procesima financiranja i donošenja odluka i zakona. Opći je cilj osigurati veću prepoznatljivost društvene i kulturološke relevantnosti dječjih filmova u širem kontekstu filmske i kulturne politike.

Sudionici KIDS Regio Foruma

Forum tradicionalno okuplja raznolike sudionike, uključujući iskusne profesionalce iz dječje filmske industrije i utjecajne osobe iz filmske i kulturne politike iz cijele Europe, što osigurava bogatu razmjenu znanja i iskustava te potiče suradnju.

Od svog osnutka 2009. godine, KIDS Regio je bio pionir u inovativnom dizajnu konferencija — forum ima interaktivnu, dinamičnu i participativnu strukturu, zamjenjujući statične panele zanimljivim sesijama kako bi se maksimalno iskoristio potencijal svih sudionika. Jedan od ključnih aktivnosti bio je upravo panel naziva Inspirational Dialogue with Edita Bilaver & Petri Kemppinen.

Udruga Djeca susreću umjetnost od 2012. mari o filmskoj pismenosti djece i mladih.