Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

DUFF23

DUFF 23

DUFF (Dubrovnik film festival) je međunarodni filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina.

Misija festivala je omogućiti, promicati i poticati filmsko stvaralaštvo djece i mladih.

Vizija festivala je postati izlogom prvenstveno mediteranskog filmskog stvaralaštva djece i mladih.

Organizatori

Javna ustanova u kulturi
Kinematografi Dubrovnik
Udruga za promicanje medijske kulture Luža
Udruga Škola filma Šipan