Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

Izjava o pristupačnosti

Hrvatski audiovizualni centar nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na mrežnom mjestu https://filmskapismenost.hr/.

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica u velikoj je mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga: 

  • fotografije ne sadrže „alt“ atribute

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava sastavljena je dana 21. kolovoza 2023. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Hrvatski audiovizualni centar, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Hrvatskom audiovizualnom centru možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Hrvatskog audiovizualnog centra:

• putem elektroničke pošte na adresu pristup.informacijama@havc.hr,
• na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Trg J.J. Strossmayera 4, 10000 Zagreb, neposredno ili putem pošte
• telefonom na broj: 01 6041 080

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici ureda Povjerenika za informiranje.

Kontakt:

Povjerenik za informiranje 
Trg žrtava fašizma 3 
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 100
Fax: 01 2099 122
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr