Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

Javno predavanje Ane Peraice u sjeverozapadnoj kuli Dioklecijanove palače u sklopu projekta “Skriveni grad”

Ana Peraica

Pozivaju se svi zainteresirani građani na četiri javna predavanja u sklopu interdisciplinarnog programa Skriveni Grad

Prvo predavanje održat će Ana Peraica u sjeverozapadnoj kuli Dioklecijanove palače (vrh Bosanske ulice) u petak (1.9.) s početkom u 19 sati. Predavanja je javno i nije potrebna prijava.

Predavačica će predstavit utjecaj zračne fotografije na urbano planiranje Splita od izuma do danas. Prvi dio predavanja vodi nas kroz razvoj zračnog snimanja, od njegovih početaka sredinom XIX. stoljeća do danas, s fokusom na urbanizaciju nenaseljenog prostora, obnovu ratom porušenih prostora, te gentrifikaciju naseljenih dijelova grada. Drugi dio predstavlja ključni slučaj snimanja secesijske vile te uspoređuje načine snimanja arhitekture u prvim dekadama XX. stoljeća s onim danas, kada se većina fotografija arhitekture svodi na fotografije nekretnina, u Dalmaciji posebno apartmana.

Ana Peraica doktorica je znanosti, autorica knjiga The Age of Total Images (Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2019), Fotografija kao dokaz (Multimedijalni institut, Zagreb, 2018), Culture of the Selfie (Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2017). Njezine tekstove u vidu poglavlja antologija i uređenih zbornika objavljuju akademski izdavači poput MIT Pressa, Routledgea, Springera, Palgrave Macmillana, a enciklopedijske unose SAGE publishers. Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju, magistrirala teoriju umjetnosti na Jan Van Eyck Akademie u Maastrichtu te studirala na Amsterdam School of Cultural Analysis, Theory and Interpretation Sveučilišta u Amsterdamu. Doktorirala je na Inter Sveučilišnom studiju Sveučilišta u Rijeci, Mariboru i Trstu Filozofija i suvremenost. U svom se teorijskom radu bavi područjima post digitalne slike, dok na kolegijima predaje šire područje metodologija interpretacije u vizualnoj kulturi. Trenutno je gostujuća profesorica Sveučilišta Dunav u Austriji, i to na programima MA Media Art Histories i MA Media Art Cultures – ERASMUS MUNDUS. Donedavno je bila gostujući član odsjeka na Centralnom europskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti.

Više informacija o predavanjima pročitajte na poveznici.

Skriveni grad