Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

“Juki i Šumska unija” i “EUcraft” – novi obrazovni paketi o EU-u za osnovne i srednje škole

Juki i Šumska unija

Vijeće EU-a predstavlja nove besplatne obrazovne materijale namijenjene učiteljima i učenicima u osnovnim školama.

Tim se nastavnim materijalima, u čijem su središtu pustolovine mlade krijesnice Jukija, učenicima u dobi od sedam do devet godina predstavljaju osnovne činjenice o EU-u. Materijali uključuju i niz zabavnih aktivnosti putem kojih djeca mogu istražiti pojmove poput mira, kompromisa i rješavanja sukoba te saznati više o ulozi Vijeća EU-a i Europskog vijeća.

Paket se ovdje može preuzeti u digitalnom obliku, a sastoji se od komplementarnih materijala koji uključuju:

  • ilustriranu priču „Juki i Šumska unija”, koja s pomoću slika i metafora objašnjava nastanak EU-a
  • radnu bilježnicu „Učimo s Jukijem”, koja objašnjava povijest i događaje na kojima se temelje metafore iz priče, a sadržava i igre kako bi učenje bilo zabavno
  • zemljovid EU-a za upotrebu u aktivnostima iz radne bilježnice
  • digitalni priručnik za učitelje, koji učiteljima pomaže da s učenicima ostvare definirane ciljeve učenja.

Oni koji žele primiti tiskani materijal ovog obrazovnog paketa moraju popuniti obrazac koji je dostupan OVDJE. Dostupan je i priručnik za nastavnike: https://www.consilium.europa.eu/hr/documents-publications/educational-resources-teach-learn-play

EUcraft

Za srednjoškolsko i visoko obrazovanje dostupni su gotovi nastavni materijali, simulacije i interaktivne alate za učenje („EUcraft“). 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/eucraft-digital-simulation-game_en – na ovoj poveznici moguće je odigrati EUcraft – digitalnu simulacijsku igru u kojoj preuzimate ulogu nacionalnog ministra i sudjelujete u donošenju odluka EU-a, pregovarajući o stvarnim temama poput zajedničkog punjača za uređaje, zabrane jednokratne plastike i podrške prijelazu na električne automobile i zelenije zgrade.