Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

Metodika nastave filmskog scenarija

Metodika nastave filmskog scenarija

Strukovna udruga SPID – Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela poziva odgojno-obrazovne djelatnike na sudjelovanje u dvomjesečnom programu Metodika nastave filmskog scenarija, koji se bavi mogućnostima nadogradnje nastave filma i medijske kulture metodama utemeljenima na teoriji i praksi filmske scenaristike, a pod vodstvom filmskog autora i edukatora Uroša Živanovića.

Polazišna točka i motiv za oblikovanje ovog programa jest činjenica da metode poučavanja filma u nastavnom procesu uglavnom proizlaze iz analize i interpretacije jezika filma, odnosno ukupnosti filmskih izražajnih sredstava s jedne i jezika književnosti s druge strane, što je uvjetovano nastavničkim studijskim programima, a da pri tome kreativni potencijal ‘međuprostora’ filmske dramaturgije u pravilu ostaje nedovoljno iskorišten. Program je nastao upravo sintezom višegodišnjeg iskustva voditelja, koji se u svojem radu bavio kako scenarističkom edukacijom tako stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika u području filmske i medijske pismenosti. 

U tjednim susretima tijekom dva mjeseca odabrani će polaznici kroz praćenje teorijskih izlaganja, praktične zadatke, interaktivne vježbe, čitanje scenarija kratkometražnih i dugometražnih filmova, gledanje filmova i inserata te upoznavanjem sa stručnom literaturom proći sve bitne aspekte scenarističkog načina promišljanja filmske umjetnosti te će u zajedničkom radu s voditeljem i drugim polaznicima razvijati konkretne modele implementacije scenaristike u nastavu filma.  

Kao ishod programa, svi će polaznici izraditi prijedlog nastavne jedinice, a paralelno uz to imat će i ‘fakultativnu’ opciju okušati se u raspisivanju kratkometražnog scenarija.

SPID-ovim programom želi razvijati suradnju audiovizualne struke s odgojno-obrazovnim stručnjacima, doprinijeti kvaliteti filmske nastave, potaknuti motivirane nastavnike ka pokretanju novih izvannastavnih aktivnosti u njihovom školskom i lokalnom okruženju te pružiti im mogućnost za vlastito profesionalno usavršavanje. 

Prijave su otvorene svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, prvenstveno onima koji se u svojem radu bave filmom i medijskom kulturom – učiteljima razredne nastave, profesorima hrvatskog jezika i književnosti, školskim knjižničarima, profesorima likovne kulture i voditeljima školskih filmskih družina. Također, prijave su otvorene i motiviranim nastavnicima drugih predmeta, odgajateljima u predškolskom odgoju i obrazovanju te filmskim i interdisciplinarnim edukatorima koji djeluju u izvaninstitucionalnom okruženju.

Voditelj programa, Uroš Živanović, diplomirao je antropologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se više od 15 godina bavi različitim audiovizualnim i kulturnim djelatnostima, posebice scenaristikom te razvojem institucionalnog i izvaninstitucionalnog filmskog i medijskog obrazovanja. Pri Hrvatskom filmskom savezu bio je voditelj scenarističkog programa Palunko, a danas je jedan od predavača na programu Filmska nastava. Bio je dugogodišnji suradnik u Hrvatskom audiovizualnom centru, u kojem je vodio Projekt filmske pismenosti te bio jedan od urednika Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.–2021.

Sudjelovanje je besplatno, a prijave se primaju do nedjelje, 8. listopada 2023. Sve dodatne informacije o programu i prijavi možete pronaći na stranicama SPID-a