Veličina fonta

Disleksija

Kontrast

Više od desetljeća poticanja filmske pismenosti udruge Djeca susreću umjetnost

Udruga Djeca susreću umjetnost

Za udrugu Djeca susreću umjetnost (DSU) 2023. je godina novog zamaha. Naime, uz proslavu 10. godišnjice projekata Film u bolnici i Putujući Sedmi kontinent, novog ciklusa potpore Creative Europe kroz podprogram Media, provođenje istraživanja o utjecaju sedme umjetnosti tijekom hospitalizacije djece i mladih, redizajn vizualnog identiteta projekta Film u bolnici te po prvi puta i osiguravanje podrške Zaklade Kultura nova, DSU je osnažio tim novim suradnicama u provedbi projekata, ali i u vođenju udruge i ključnih projekata. Dobro uhodanom timu u sastavu Edita Bilaver i Jana Šivak sa suradnicama i suradnicima koji zajednički potiče filmsku pismenost djece i mladih od 2011. tako su se pridružile Marija Georgiev i Maja Ogrizović u vođenju udruge i projekta Film u bolnici.

DSU kroz program poticanja filmske pismenosti naziva Sedmi kontinent okuplja 50-ak suradnika koji su 2023. proveli aktivnosti s godišnje 10.000 djece i mladih kroz 4 projekta: od Putujućeg Sedmog kontinenta i Participativnog online filmskog kluba Sedmi kontinent, pa sve do Vrtića u kvartovskom kinu i Filma u bolnici, među kojima su brojna djeca i mladi u ranjivim situacijama poput hospitalizacije ili života u domovima za odgoj.

Kako bi razvoj udruge, ali i projekata u novom desetljeću ostvario svoj puni potencijali, izrađen je Plan razvoja Udruge za razdoblje 2023.-2026. kao i Plan razvoja ključnog projekta Film u bolnici. Udruga tradicionalno razvija projekte na lokalnoj, nacionalnoj, ali i europskoj dimenziji, među kojima se ističe Film u bolnici, projekt za koji je osigurana treća Creative Europe potpora kroz podprogram Media, za naredno razdoblje od 2024. do 2026. Time se osigurava kontinuitet razvoja projekta, ali i dostupnosti filmske čarolije hospitaliziranoj djeci i mladima diljem EU, a postojećem se projektnom konzorciju kojeg uz Hrvatsku čine i Slovenija, Italija, Španjolska, Belgija i Švedska, od svibnja 2024. Pridružuju i Njemačka i Grčka. Uz Creative Europe, 2023. je za DSU bila godina provedbe projekta financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, ali i godina prve institucionalne podrške koju u naredne 3 godine osigurava Zaklada Kultura nova.

Osim diverzifikacije financiranja te razvoja projekata, provedeno je i prvo istraživanje o utjecaju sedme umjetnosti tijekom hospitalizacije djece i mladih, jednako na nacionalnoj kao i na europskoj razini uz podršku stručnjaka s Università Cattolica iz Milana.

Udruga kontinuirano provodi edukacije online i uživo; osigurava besplatan pristup kvalitetnim filmovima djeci i mladima u bolnicama kroz online platformu filmubolnici.org; vođeno gledanje filma uz moderatora i goste — filmske kreativce; razvija filmsku pismenost djece vrtićke dobi te kvalitetno opismenjava djecu i mlade; razvija i kreira metodičke materijale i programe rada s djecom i mladima; pomno selektira filmove te kreira brojne radionice; godišnje okuplja gotovo 10000 djece, 20 bolnica, 25 vrtića, 8 kulturnih centara, brojne osnovne i srednje škole s naglaskom na one u sredinama bez kina; kreira inovativne programe gledanja i distribucije vrhunskih filmova za djecu i mlade koji na originalan način spajaju film, nove tehnologije i izvedbe uživo; Udruga Djeca susreću umjetnost je glavni partner u edukaciji o filmskoj umjetnosti vrtićima i školama kroz svoj program Sedmi kontinent te pouzdan partner nastavnicima kojima osigurava podršku, programe i kvalitetne metodičke materijale. 

Sustavnim cjelogodišnjim radom Udruga Djeca susreću umjetnost osigurava kontinuiranu podršku razvoju filmske pismenosti djece i mladih kroz brojne aktivnosti i s brojnim partnerima, a sve sa ciljem približavanja filmske magije svima — vrtićarcima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, hospitaliziranoj djeci te djeci i mladima u domovima. Slutimo to preko desetljeća, a sada, nakon provedenog istraživanja o utjecaju sedme umjetnosti tijekom hospitalizacije djece i mladih konačno i znamo — filmovi liječe, filmovi spajaju.

— Edita Bilaver, predsjednica DSU

Više informacija:
www.sedmikontinent.org
filmubolnici.org
filminhospital.eu